آغاز به کار کميسيون مواد مخدر سازمان ملل با حضور وزیر کشورشصت و يکمين اجلاس کميسيون مواد مخدر سازمان ملل پيش از ظهر امروز دوشنبه با حضور وزير کشور ايران در مقر اين سازمان در وين آغاز به کار کرد.

شصت و يکمين اجلاس کميسيون مواد مخدر سازمان ملل پيش از ظهر امروز دوشنبه با حضور وزير کشور ايران در مقر اين سازمان در وين آغاز به کار کرد.

شصت و يکمين اجلاس کميسيون مواد مخدر سازمان ملل پيش از ظهر امروز دوشنبه با حضور وزير کشور ايران در مقر اين سازمان در وين آغاز به کار کرد.

 

در اين اجلاس ۱۵۰۰ نماينده از کشورهای عضو سازمان ملل، سازمان های دولتی، بخش های خصوصی، جامعه مدنی، نمايندگان دانشگاهی و بخش های خصوصی شرکت دارند.

 

محورهای اين نشست بر چند موضوع مهم ازجمله تعيين اولويت ها و نقشه راه در سال ۲۰۱۸ ميلادی و توافق بر سر بيانيه پايانی نشست و همچنين پرداختن به موضوعات مهم برای گنجاندن در سند و نقشه راه ۱۰ ساله مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روان گردان ها، پيش سازها و مواد صنعتی جديد متمرکز است.

 

همچنين در اين نشست پيش نويش بيانيه های پيشنهادی توسط کشورهای مختلف دنيا که هر کدام اولويت هايی را مد نظر دارند مطرح شده و در خصوص مفاد آن تصميم گيری می شود.

مطالب مشابه