آیین نمادین کاشت نهال دانش در بیمارستان نیازمندی ها

 روابط عمومی بیمارستان نیازمندی ها،در حاشیه مراسم  جشن پایان سال گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، و با هدف نکوداشت مقام اساتید پیشکسوت گروه، روز دوشنبه ۲۱اسفند ۱۳۹۶ چند اصله نهال میوه توسط اعضای هیئت علمی در محوطه بیمارستان نیازمندی ها کاشته شد.

در این آیین، دکتر بهرامی، دکتر باشی زاده فخار و دکتر محسن زاده به نماد سالها تدریس در کرسی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و تربیت ده ها چشم پزشک، نهال هایی را به یادگار کاشتند.  

خبر: امیدوار

عکس: امیدوار- حدادپور

 

مطالب مشابه