برنامه زمان بندی کلاس های ورزشی همگانی و قهرمانی بانوان دانشگاه در نیمه دوم سال۹۷

به گزارش روابط عمومی بیمارستان نیازمندی ها،مدیریت تربیت بدنی دانشگاه در راستای افزایش فعالیت بدنی و تحرک بانوان کارمند، کلاس های ورزشی همگانی را در ۴ رشته ورزشی یوگا، پیلاتس، بدنسازی و  CXwork و نیز تمرینات تیم های ورزشی بانوان کارمند را در ۶ رشته والیبال، آمادگی جسمانی، شنا، تنیس روی میز، شطرنج و تیراندازی زیر نظر مربیان مجرب برگزار می کند.

توضیح اینکه، در این برنامه دو کلاس آموزشی والیبال و بسکتبال نیز برای بانوان کارمند در نظر گرفته شده است.

براي دريافت برنامه تمرینات تیم های ورزشی رشته های قهرمانی بانوان در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷ اینجا كليك كنيد.
براي دريافت برنامه کلاس های ورزشی رشته های همگانی بانوان در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷ اینجا كليك كنيد.

مطالب مشابه