برگزاری جلسه آموزشی حفاظت در برابر لیزر در بیمارستان نیازمندی ها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان نیازمندی ها، واحد بهداشت حرفه ای این مرکز در راستای پیاده سازی ضوابط کار با لیزرهای پزشکی، و به منظور افزایش آگاهی کاربران در مورد احتیاطات و ضوابط کار با لیزرها روز پنج شنبه ۱۹مهر ۱۳۹۷ کلاس آموزشی را با عنوان ” حفاظت در برابر لیزر” برای مسئولین و کارکنان واحد تجهیزات پزشکی، درمانگاه های لیزیک، آنژوگرافی، لیزر، آروپی، گلوکوم ، قرنیه، زیبائی و اطاق عمل یک برگزار کرد.

در این جلسه جمشید تقی پور مسئول واحد رادیولوژی و کارشناس فیزیک بهداشت بیمارستان و مهندس الناز نصیرلو کارشناس بهداشت حرفه ای نکات ایمنی و حفاظتی کار با تجهیزات لیزری را آموزش دادند. 

خبر و عکس: امیدوار

 

مطالب مشابه