برگزاری جلسه کمیته آسیب شناسی و مرگ و میر بیمارستان نیازمندی ها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان نیازمندی ها، جلسه کمیته آسیب شناسی، عوارض و مرگ و میر بیمارستان نیازمندی ها روز چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ با حضور دکتر صنعتکار، قائم مقام ریاست و معاون درمان بیمارستان برگزار شد. 

در این جلسه پرونده سه بیمار بررسی و در مورد نکات قابل توجه آن ها بحث و مقرر شد: 

به منظور بهبود شرایط ایمنی کودکان کاندید ERG ، روزهای انجام آن در اتاق عمل به دو روز افزایش یابد.

در جراحی های آموزشی به یکی بودن اتندینگ درمانگاه و اتاق عمل دقت و در موارد خاص حتما بیمار مجددا در اتاق عمل توسط استاد مربوطه معاینه و تعیین تکلیف گردد.

 خبر و عکس: امیدوار

 

مطالب مشابه