برگزاری جلسه کمیته اجرایی سمینار سالیانه نیازمندی ها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان نیازمندی ها، کمیته اجرایی بیست و چهارمین سمینار سالیانه نیازمندی ها روز دوشنبه ۲۴اردیبهشت۹۷ با حضور دکتر صدرالسادات، رییس بیمارستان؛ دکتر فخرایی، مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه؛دکتر ضیاءالدین طباطبایی، دبیر علمی بیست و چهارمین سمینار سالیانه نیازمندی ها ، دکتر صنعتکار، قائم مقام ریاست و مرادی، مدیر بیمارستان برگزار و گزارش عملکرد مالی سمینار مورد بررسی قرار گرفت. 

خبر و عکس: قاضی میرسعید

 

مطالب مشابه