برگزاری جلسه کمیته اخلاق در پژوهش بیمارستان نیازمندی ها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان نیازمندی ها، دومین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش بیمارستان نیازمندی ها روز چهارشنبه ۲۷اردیبهشت ۱۳۹۷ با حضور دکتر محمد رضا منصوری، برگزار شد و طی آن ۹پایان نامه دستیاری، ۶پایان نامه پزشکی عمومی و یک پایان نامه دکترای تخصصی ثبت شده در سیستم پژوهشیار از نظر مطابقت با کدهای اخلاقی بررسی و در مورد آن ها تصمیم گیری شد.

خبر و عکس: امیدوار

 

مطالب مشابه