برگزاری کمیته مدیریت خطر و بلایا ی بیمارستان نیازمندی ها

گالری عکس

 کمیته مدیریت خطر و بلایای بیمارستان نیازمندی ها روز دوشنبه ۲۷فروردین ۱۳۹۷ با حضورسعید مرادی، مدیر این مرکز در سالن شورای بیمارستان برگزار شد.

در این جلسه گزارش کاملی از مدیریت مراجعین حوادث شب چهارشنبه آخر سال ۱۳۹۶ توسط عسگری، مسئول واحد مدیریت حوادث و بلایای بیمارستان ارائه شد و هریک از اعضا نقاط قوت و ضعف آن را اعلام نمودند.
همچنین لیست اعضای کمیته در این جلسه مورد بازبینی قرار گرفت.

خبر و عکس: امیدوار

 

مطالب مشابه