تاکید معاون درمان بیمارستان نیازمندی ها بر مشارکت بیشتر اعضای هیئت علمی در کمیته های بیمارستانی

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان نیازمندی ها، جلسه کمیته کنترل عفونت این بیمارستان روز یکشنبه ۲۸مرداد۱۳۹۷ با حضور دکتر مهدی صنعتکار، قائم مقام ریاست و معاون درمان این مرکز و سعید مرادی ، مدیر بیمارستان برگزار شد و نکات مهم چهار پرونده بالینی با تمرکز بر شاخص های کنترل عفونت بررسی شد.

دکتر صنعتکار در این جلسه با اشاره به لزوم مشارکت و حضور فعالتر اعضای هیئت علمی در کمیته های اخلاق پزشکی و تعهد حرفه ای، کنترل عفونت و آسیب شناسی، عوارض و مرگ و میر اظهار داشت: اکثرهمکاران محترم هیئت علمی، علت عدم شرکت خود در این کمیته ها را بی فایده بودن کمیته ها عنوان می کنند و ترجیح می دهند در جلسات مهم تری شرکت کنند. سوال بنده این است:  چگونه می توان اعضای هیئت علمی را برای شرکت در این کمیته ها ترغیب کرد؟ پیشنهاد شما برای پربار شدن جلسات این کمیته ها چیست؟

وی حضور اعضای هیئت علمی در جلسات کمیته ها و نظرات آنان را به نفع بیمارستان و بیماران دانست و افزود: از هر پیشنهادی در مورد نحوه برگزاری کمیته ها که منجر به ارتقای فرآیندها و کاهش خطا در سیستم درمانی بیمارستان شود، استقبال می کنیم. 

معاون درمان بیمارستان نیازمندی ها اظهار داشت: همانطور که در کنفرانس هفتگی و ژورنال کلاب ها ساعت ها در موردcase های نادر بحث می شود لازم است مسائل جاری بیمارستان و امور شایعی مثل پرونده نویسی و مستند سازی، اخلاق حرفه ای، مواجهه شغلی، کنترل عفونت و خطاهای پزشکی هم مطرح شوند.

 جمع بندی مطالب طرح شده در کمیته ها، مداخلات تصویب شده و نتایج آن ها و اطلاع رسانی فصلی آن در مجله ندای نیازمندی ها و جلسات  کنفرانس هفتگی، ارائه آمار اندوفتالمیت، شکایات و خطاها در جلسات روز دوشنبه گروه، لزوم یادآوری و تکرار نکات مهم با هدف تغییر رفتار، عدم موافقت مسئولین آموزشی بیمارستان با پیشنهاد ارائه گزارش کمیته کنترل عفونت و  آسیب شناسی در کنفرانس هفتگی و پیشنهاد گنجاندن یک سوال در زمینه اخلاق حرفه ای و مواجهه شغلی در آزمون آسکی، لزوم گزارش اقدامات مداخله ای، ضرورت پیگیری و ارائه پسخوراند از اقدامات مصوب کمیته، لزوم حضور معاون آموزشی و مسئولین آموزش دستیاری در کمیته ها برای انتقال و پیگیری مطالب طرح شده، توجه ویژه به گزارش کمیته های بیمارستانی در محاکم قضائی و توضیح در مورد نحوه بر خورد با آلودگی با میکروب هایی نظیر سودومونا، عناوین مطالبی بود که به ترتیب توسط دکترمهران زارعی قنواتی،دکترمحمدسلیمانی، دکتر محمد زارعی، دکتر فهیمه اسدی آملی، دکتر علی اسدالهی، دکترمحمدرضاشاوردی و شادی رضائی، در این جلسه عنوان شد.

در پایان مقرر شد:

گزارش کمیته کنترل عفونت به صورت فصلی تدوین و ارائه شود.

تمامی موارد اندوفتالمیت سال جاری بررسی و گزارش آن در جلسه آینده ارائه شود.

در صورت بروز عفونت های غیر شایع از تمامی سطوح، ابزار، هوا و دست کارکنان کشت گرفته شود و اتاق عمل ضد عفونی شود. 

خبر و عکس: امیدوار

 

مطالب مشابه