شبکه افق اولین میزبان شهردار جدید تهران


نیازمندی ها: پیروز حناچی شهردار تهران یکی از مسئولانی است که در مجموعه مستند «پایتخت» درباره مسئله مدیریت شهری و انتقال پایتخت صحبت می‌کند.

«شهردار تهران» در مجموعه مستند «پایتخت»

نیازمندی ها: پیروز حناچی شهردار تهران یکی از مسئولانی است که در مجموعه مستند «پایتخت» درباره مسئله مدیریت شهری و انتقال پایتخت صحبت می‌کند.

نیازمندی ها: پیروز حناچی شهردار تهران یکی از مسئولانی است که در مجموعه مستند «پایتخت» درباره مسئله مدیریت شهری و انتقال پایتخت صحبت می‌کند.

پخش مستند سریالی «پایتخت» از شبکه افق شروع شد. این مجموعه مستند نگاهی انتقادی به مسئله مدیریت شهری دارد و ماجرای انتقال پایتخت را با حضور کارشناسان و مسئولان شهری پیگیری می‌کند. پیروز حناچی شهردار جدید تهران نیز یکی از مسئولانی است که روبروی دوربین این مستند قرار گرفته است.

 

مطالب مشابه