شرح وظایف کارکنان کتابخانه | بیمارستان نیازمندی ها

وظایف کتابخانه بیمارستان:

–       پشتیبانی از برنامه های آموزشی و پژوهشی بیمارستان و دانشگاه علوم پزشکی تهران

–       شناسایی نیازهای مراجعین به کتابخانه بیمارستان  و فراهم کردن امکانات ، تامین نیازها

–       همگام نمودن منابع و خدمات کتابخانه با تحولات جامعه و نیازهای متحول بیمارستان

–       فراهم ساختن امکان دسترسی سریع و راحت به منابع اطلاعاتی برای اعضا ی هیأت علمی ، دستیاران و کارکنان بیمارستان

–       تلاش و نظارت بر بکارگیری نیروی انسانی متخصص در کتابخانه بیمارستان
–       انتخاب  و تهیه  منابع کتابخانه ای ( چاپی، غیرچاپی و الکترونیکی) برای کتابخانه بیمارستان
–       انجام خدمات فنی ( فهرستنویسی، سازماندهی و نمایه سازی) منابع کتابخانه بیمارستان

–       مشارکت فعال در امور پژوهشی بیمارستان

–       ارائه خدمات گوناگون از جمله مهارتهای اطلاع یابی به منظور توانمند ساختن اعضای هیأت علمی و دستیاران و کارکنان در بر آوردن نیازهای علمی ، آموزشی و پژوهشی خود و تولید علم

–       آموزش مداوم کتابداران کتابخانه و کلیه کاربران در سطوح مختلف

–       نظارت بر شرایط فیزیکی و نیروی انسانی کتابخانه های دانشگاه

–       مديريت و نظارت بر نرم افزار جامع كتابخانه ای تحت شبكه دانشگاه

–       ارائه خدمات عضویت، امانت و تسویه حساب اعضا
–       گردآوری و تجزیه و تحلیل آمار فعالیت­­های کتابخانه و ارائه گزارشهای لازم

–       تهیه راهنما و بروشورهایی به منظور آگاه کردن اعضای محترم هیئت علمی، دستیاران تخصصی و فوق تخصصی ، دانشجویان و کارکنان از منابع و خدمات کتابخانه

–       برقراري ارتباط با ساير مراكز اطلاع رساني و اجرای امانت بین کتابخانه ای در سطح واحدهای تابعه دانشگاه در جهت رفع كمبود منابع

–       تلاش در جهت تکریم ارباب رجوع

مطالب مشابه