فراخوان اولين Startup Weekend الكترونيك سلامت دانشكده مجازي

اولين استارت Startup Weekend دانشكده مجازي دانشگاه علوم پزشکی تهران مرداد ماه سال جاری برگزار می شود.

دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران طی فراخوانی از اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان برای ارائه ایده های خلاقانه در قالب یک رویداد Startup Weekend که در برگیرنده ارائه راه حل های مناسب الکترونیکی برای مشکلات جاری حوزه سلامت کشور باشد، دعوت کرد. 

در این فراخوان آمده است: با توجه به جهت گیری دانشگاه علوم پزشکی تهران به سوی دانشگاههای نسل سوم و چهارم و نیز اهمیت موضوع کارآفرینی در محیط دانشگاه و با توجه به رشد و گسترش فناوری اطلاعات در حوزه سلامت، دانشکده مجازی درصدد برآمده است تا گسترش، تعمیق و بستر سازی فرهنگ کارآفرینی در زمینه کسب و کارهای مرتبط با سلامت الکترونیکی را با کمک متخصصین این حوزه مورد توجه قرار دهد.

توضیح این که مرحله رقابت و معرفی طرح های برگزیده این رویداد در تاریخ ۳ تا ۵ مرداد ۱۳۹۷، برگزار خواهد شد. علاقه مندان برای ثبت نام در این ایده ملی تا ۲۰تیر۱۳۹۷ مهلت دارند و برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ۴۲۰۳۶۰۰۱و ۴۲۰۳۶۱۰۱ تماس بگیرند. 

خبر: امیدوار

 

مطالب مشابه