وزير كشور حكم شهردار تهران را ابلاغ كردوزير كشور امروز چهارشنبه ٢٦ ارديبهشت ماه طى مراسمى حكم افشانى شهردار تهران را به وى ابلاغ كرد.

وزير كشور امروز چهارشنبه ٢٦ ارديبهشت ماه طى مراسمى حكم افشانى شهردار تهران را به وى ابلاغ كرد.

 عبدالرضا رحمانى فضلى وزير كشور امروز چهارشنبه ٢٦ ارديبهشت ماه طى مراسمى حكم افشانى شهردار تهران را به وى ابلاغ كرد.

در اين مراسم نيز رئيس شوراى شهر تهران، استاندار تهران و ساير اعضاى شوراى شهر و معاونان وزارت كشور حضور داشتند.

 

 

مطالب مشابه