چهلمين سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى فرصتى مناسب براى بازنگري علمكرد دستگاه ها با هدف افزايش بهره ورى استوزير كشور با اشاره به چهلمين سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى و مهم خواندن جايگاه نمايندگان ولى فقيه و ائمه جمعه در ايجاد همدلى و انسجام و وحدت در استان و تقويت اميد در جامعه گفت: چهلمين سالگرد پيروزى انقلاب اسلامي مي تواند فرصت بسيار خوبي براي تمام دستگاه ها و نهادها براي بازنگري در عملكردشان در اين ٤٠ سال باشد.


وزير كشور در ديدار با نماينده ولى فقيه در استان يزد:

وزير كشور با اشاره به چهلمين سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى و مهم خواندن جايگاه نمايندگان ولى فقيه و ائمه جمعه در ايجاد همدلى و انسجام و وحدت در استان و تقويت اميد در جامعه گفت: چهلمين سالگرد پيروزى انقلاب اسلامي مي تواند فرصت بسيار خوبي براي تمام دستگاه ها و نهادها براي بازنگري در عملكردشان در اين ٤٠ سال باشد.

عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور امروز پنج شنبه ۱۸ مرداد ماه در جريان سفر به استان يزد با حضور در محل دفتر نماينده ولى فقيه در اين استان با آيت الله ناصرى يزدى ديدار و گفتگو كرد.

 

وزير كشور در اين ديدار با اشاره به چهلمين سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى و مهم خواندن جايگاه نمايندگان ولى فقيه و ائمه جمعه در ايجاد همدلى و انسجام و وحدت در استان و تقويت اميد در جامعه اظهارداشت: چهلمين سالگرد پيروزى انقلاب اسلامي مي تواند فرصت بسيار خوبي براي تمام دستگاه ها و نهادها براي بازنگري در عملكردشان در اين ٤٠ سال باشد.

 

رحمانى فضلي از استاندار يزد خواست كه تمامي دستگاه ها و نهادها ضمن ارائه گزارش از عملكرد خود در اين مدت ٤٠ ساله پيشنهاداتي در جهت اصلاح امور براى افزايش بهره وري ارائه كنند.

 

وزير كشور و نماينده ولى فقيه در استان يزد در ادامه اين ديدار پيرامون مسائل اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى استان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 

مطالب مشابه